Šių metų gegužės 6 d. Vilniuje įvyko Lietuvos biatlono federacijos (LBF) ataskaitinė konferencija. Joje dalyvavo 90 procentų LBF narių. Susirinkusius pasveikino ir įžanginį žodį tarė LBF prezidentas A.Daugirdas, kuris savo kalboje dar kartą prisiminė gerus 2018 olimpinius metus, kuriais pasiekti rezultatai leido federacijai pagal finansavimą iš KKSD (biudžeto) pasiekti 2017 metų lygį (priminsim, kad panaikinus LOSC, LBF 2018 metais neteko apie 50 tūskt. eurų pajamų).

Buvo išklausyta LBF 2018 metų ataskaita – organizacinė, sportinė ir ūkinės veiklos, 2018 metų biudžeto įvykdymas. Ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai. Taip pat buvo pristatytas ir planuojamas 2019 metų biudžetas, kuriam taip pat buvo pritarta vienbalsiai.

Konferencijos dalyviams buvo pristatyta nauja LBF Įstatų redakcija. Vadovaujantis Sporto įstatymo reikalavimams, įstatai buvo papildyti reikalavimu numatyti valdymo organų narių rotaciją. Konferencijos dalyviai vienbalsiai pritarė Įstatų papildymams.

Buvo aptarti rinktinių klausimai, trumpai pristatyta ataskaitos su A ir B rinktinių treneriais ir sportininkais prezentacija, pristatyta sportininkų skatinimo tvarka, keturmečio ciklo planas. Aptarti einamieji klausimai.